Editör'den

Bi Navê Xwedayê Mihrîvanê Dilovîn

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla,

Kâinatın cümle masnuatının ve mahlûkatın sayısınca hamd olsun ki, bizlere istikamet
üzere olmamız için Kur’an-ı Mu’cizil-beyanı; lütfu ve rahmetiyle inzal buyurmuş.
Bizleri; sergerdan-ı nev’-i beşer içinde hakâik-ı imaniye ve İslamiye ile şereflendirerek;
aklı geveze, kalbi meyus olmaktan halas eylemiş.
Allah’ın ve meleklerin layığınca ancak salat ve selâm edecekleri ol Resul-i Ekrem’e
selam olsun ki getirdiği şeriat-ı garra ile ve hayat-ı pâkileri ile sırat-ı müstakime vasıl
olmanın yolunu bizlere göstermiş. Binler selam
Selam olsun “Emrolunduğun gibi dost doğru ol.” ayetini bütün zerreleriyle yaşamış
Muhammed aleyhisselatü vesselam’ın yıldız-misal ashabına ve hayırhâh ümmetine
Selam olsun size istikametli kalemiyle Kur’an ve Sünnetin yolunu araştırmalarıyla
Âlem-i İslam’ı “Ortak Zemin”de buluşturma gayret ve cehdinde bulunan
muhterem erbab-ı kalem…
Selam olsun istikameti esas alan “Ortak Zemin”in değerli okurları…
Ortak zemin dergimiz, üç ayda bir güçlü bir yazar kadrosu ile ve her sayıda önemli
kapak dosyaları ile siz okuyucularımızın karşısına çıkmamız bizi bahtiyar etmektedir.
2007 yılından bu yana önemli kapak dosyaları işledik. Bu sayımızda dünya ve
ahiret hayatımızın temel taşı olan “İstikameti” ve “İstikametli Olmayı” değerli yazarlarımızın
güçlü kalemleri ile inceden inceye dokuduk.
Zor zamanların sınadığı ve her defasında peygamber-i zişandan aldığı ders- hikmet
ile hadiselere istikamet üzre bakan; istikamette abidevi insan, Peygamberî terbiye
ile Nübüvvet âlemine destekte ilk el kaldıran, Ebu Turab,’ın hayatından ibret tabloları
sunduk size. Gaflet ve dalalet asrında şaşırıp kalanlara rehnüma olması duasıyla yola
çıktık. O kendinden önceki nübüvvet şeceresinin en kıymetli meyvesi ve kendinden
sonraki ulema ve evliyaya sultan Hz. Ali (R.A)’nin hayatının izini takip edeceğiz. Var
mı şaşıran onu takip edenlerden ki biz şaşıralım… O ki “İlim Şehri”nin giriş kapısıdır…
O kapıdan giren ancak Peygambere varis olur… Yürü ey 21.yy’ın güzel insanı…
Salihlerin yolundan yürü… diyoruz
Sırat-ı Müstakim dediğimizde Kur’ân’ın müminlere sunduğu yöntem ve orta yol
olarak aklımıza gelir.
Sırat-ı müstakim denildiğinde peygamberlerin insanlığa bıraktığı miras aklımıza
gelir.
Sırat-ı müstakim; hamiyet-i diniyede de, hamiyet-i milliyede de istikameti gerektirir.
Dalalet ve gafletin bir taun gibi Âlem-i İslam’a tasallutu sebebiyle vazifeyet-i
perişâniyeti her müminin kalbinde derin yaralar açmaktadır. Bu vaziyetten yegâne
kurtuluş elbette ferdi ve içtimai planda istikamet üzere olabilmekten geçmektedir.
Ümitlerimizi muhafaza etmek ile “ene”den “nahnu”ya doğru bir istikameti telkin
etmeli ve tahşidatta bulunmalıyız. Halas olmak, ancak bunun ile mümkün olacaktır.
Bu münasebetle gençliğimizin şuur ile yetiştirilmesi muza’af bir farziyet iktiza
ediyor. O halde ey ümmet, ey millet Ali Şeriati’nin ifadesiyle birbirimizi rahatsız
etmeye devam edelim. Hayırda yarışalım. Sabır ve namaz ile rabbimizin rahmetine
iltica edelim. Zamanın kolektif akıl ile yürütüldüğü bir zaman ve dünyada yine şahs-ı
manevi ile istikametle hareket edebilme şuurunu ve fırsatını bu ümmete nasip eyle
ya Rab! Amin.
Allahumme ihdinas siratal müstakim
Âmin. Ya Rabbel âlemin… Elfu elfu âmin.
Önümüzdeki sayımızda Müslümanların tarihine yön veren “Hilafet” ve “Saltanat”
kavramlarını irdeleyeceğiz. Allah’a emanetsin” ey merak üstad”ı ile ilmini ziyadeleştiren
değerli gö nüldaşlar.!

Sosyal Medya

Arşiv

 • Ortak Zemin Sayı 1

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 2

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 3

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 4

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 5

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 6

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 7

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 8

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 9

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 10

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 11

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 12

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 13

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 14

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 15

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 16

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 17

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 22

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 23

  Detay